درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

  میزبانی وب

این بخش مربوط به مشکلات میزبانی وب می باشد

 نمایندگی ها

این بخش مربوط به مشکلات نمایندگی هاست می باشد

  طراحی سایت

این بخش مربوط به مشکلات طراحی سایت می باشد

 دامنه

این بخش مربوط به مشکلات دامنه می باشد.

 سوالات قبل از خرید

این بخش مربوط به سوالات قبل از خرید می باشد

  ثبت شکایات

این بخش مخصوص به ثبت شکایت ها می باشد

 مدیریت

این بخش مربوط به تماس با مدیریت میزبان24 است