ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  میزبانی وب

این بخش مربوط به مشکلات میزبانی وب می باشد

 نمایندگی ها

این بخش مربوط به مشکلات نمایندگی هاست می باشد

  طراحی سایت

این بخش مربوط به مشکلات طراحی سایت می باشد

 دامنه

این بخش مربوط به مشکلات دامنه می باشد.

 سوالات قبل از خرید

این بخش مربوط به سوالات قبل از خرید می باشد

  ثبت شکایات

این بخش مخصوص به ثبت شکایت ها می باشد

 مدیریت

این بخش مربوط به تماس با مدیریت میزبان24 است